Przy tworzeniu schematów elektrycznych często zastawiamy się do jakich norm się odwołać. Dotyczy to wielu aspektów ich tworzenia, od wyglądu symboli na schemacie po numerację i nazewnictwo schematów.

Read more: Schematy a normy

Jakie przepisy regulują pracę elektryka w kopalni ?

Sytuacja prosta, mamy chęć pracować w kopalni jako elektryk lub jako sztygar elektryczny co musimy spełnić aby wykonywać nasz upragniony zawód zgodnie z przepisami ? Pominę w tym momencie całą procedurę zatrudnienia w zakładzie, czyli składanie podania o pracę, moment przyjęcia, badania, szkolenia bhp. Przychodzi człowiek do pracy po zaliczeniu wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem. Czy może pracować samodzielnie jako elektromonter lub sztygar.

Regulację w tym zakresie znajdują się w: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

 

W sieci jest dużo informacji z każdej dziedziny. Brakuje jednak usystematyzowania i zebrania w jednym miejscu informacji z zakresu projektowania i eksploatacji urządzeń elektrycznych w zakładach górniczych.

Read more: O czym piszę