Przy tworzeniu schematów elektrycznych często zastawiamy się do jakich norm się odwołać. Dotyczy to wielu aspektów ich tworzenia, od wyglądu symboli na schemacie po numerację i nazewnictwo schematów.

W sieci jest dużo informacji z każdej dziedziny. Brakuje jednak usystematyzowania i zebrania w jednym miejscu informacji z zakresu projektowania i eksploatacji urządzeń elektrycznych w zakładach górniczych.